Stoppen met simvastatine

Om verschillende redenen kan er worden gekozen voor het stoppen met simvastatine. Gezien simvastatine vaak jarenlang dagelijks gebruikt moet worden, komt het regelmatig voor dat ergens in die jaren bijwerkingen optreden die gezond gebruik van simvastatine beletten. Stoppen met gebruik kan dan de enige oplossing zijn.

Stoppen met simvastatine door bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn erg zeldzaam en komen niet zomaar voor. Bij langdurig gebruik is de kans echter zeker aanwezig dat er op den duur bijwerkingen ontwikkelen. We zien regelmatig dat langdurige gebruikers te maken krijgen met spierklachten. Deze spierklachten kunnen vrij ernstig worden en zullen pas stoppen wanneer er wordt gestopt met het medicijn. Dit geldt voor veel bijwerkingen. Wanneer deze uw gezondheid in gevaar brengen kan de arts besluiten de behandeling met simvastatine te stoppen en over te stappen op andere statines, zoals pravastatine.

Wanneer u denkt teveel klachten te ondervinden van simvastatinegebruik om gezond te blijven, is het aan te raden dit te bespreken met uw behandelend arts. Er zijn inmiddels genoeg vervangingen van simvastatine op de markt die wijdverspreid en veel gebruikt zijn.

Gevolgen stoppen met simvastatine

Wanneer er na het stoppen met simvastatine geen nieuw medicijn meer wordt voorgeschreven, zullen de cholesterolgehaltes in het bloed vaak weer naar teruggaan naar de waardes voordat simvastatine werd gebruikt. Vanzelfsprekend is dit niet de bedoeling, wat betekent dat u meestal de overstap maakt om een verwant medicijn van simvastatine. De meest voor de hand liggende keuze is pravastatine, omdat hier na simvastatine het meeste over bekend is. Dergelijke vervangingen kunnen net als simvastatine in tabletvorm worden opgenomen en zullen qua gebruik niet verschillen van simvastatine.